Hỗ trợ 24/7
0975437282

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0975437282
Zalo: 0975437282

Tin tức nổi bật

Thông báo thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần thông qua việc phát hành cổ phần chào bán riêng lẻ

Ngày đăng: 13-01-2021 11:24:15

Một Công ty cổ phần phát triển đến một mức độ nhất định, muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ phát sinh thêm nhu cầu về vốn. Một trong những cách công ty cổ phần thực hiện để huy động thêm vốn là chào bán cổ phần riêng lẻ. Bài viết dưới đây sẽ đề cập những quy định pháp luật về chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần thường cũng như trình tự, thủ tục thông báo thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần thông qua việc phát hành cổ phần chào bán riêng lẻ.

Chào bán cổ phần riêng lẻ là gì?

Thuật ngữ chào bán cổ phần riêng lẻ chỉ được áp dụng cho công ty cổ phần chưa đại chúng. Chào bán cổ phần riêng lẻ là hoạt động làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng việc chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet cho không quá 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau khi có quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, cổ đông của công ty được thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần.

Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

Công ty cổ phần chưa đại chúng hoạt động dưới sự quản lý của Sở Kế hoạch Đầu tư, việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng được điều chỉnh bởi quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Trình tự, thủ tục thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ và thông báo thay đổi vốn điều lệ

Bước 1: Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ giấy bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc chào bán Cổ phần một cách hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp nhận hồ sơ thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần. Nếu hợp lệ, Thông báo ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc chào bán cổ phần riêng lẻ sẽ được gửi đến công ty sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Thông báo thay đổi vốn điều lệ

Sau khi nhận được Thông báo ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc chào bán cổ phần riêng lẻ, Công ty cổ phần phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần
  • Thông báo ý kiến của Sở KHĐT về việc chào bán cổ phần riêng lẻ
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
  • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ Thông báo thay đổi vốn điều lệ, Công ty cổ phần sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, cập nhật nội dung thay đổi về vốn điều lệ của công ty.

Khách hàng có thể tham khảo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 108/2018/NĐ-CP; Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Trình tự, thủ tục thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Nếu còn có thắc mắc về nội dung này hoặc các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại, anh/chị có thể liên hệ WISEE LAW để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

Bài viết liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 4, số 92B, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0975437282

Email: wiseelaw@gmail.com

Website: wiseelaw.com


Tư vấn hỗ trợ miễn phí

0975437282
0975437282
https://www.facebook.com/Wiseelaw.CEO