Hỗ trợ 24/7
0975437282

Những điểm mới của Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2021

Sau hơn 7 năm thi hành Luật giám định tư pháp, công tác giám định tư pháp đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, Luật này cũng đã bộc lộ nhiều bất cập trước những yêu cầu mới của đời sống xã hội, của hoạt động tố tụng. Trước yêu cầu thực tiễn...

Những điểm mới của Luật Chứng khoán 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Chứng khoán 2019 tiến tới việc sàng lọc cũng như tuyển chọn đầu vào các DN phù hợp, hạn chế những DN quá nhỏ hoặc yếu kém - đây là bước chặn hợp lý và phù hợp với định hướng phát triển của thị trường chung.

Những điểm mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Ngày 18/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14. Như vây, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (public private partnership - sau đây gọi là PPP) đã được luật hóa riêng biệt tách riêng so với Luật Đầu tư. Đây là khung pháp...

08 điểm mới nổi bật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với nhiều quy định mang tính đột phá, đã tách quy trình xây dựng chính sách ra khỏi quy trình soạn thảo (quy trình 02 bước) đối với một số loại văn bản quy phạm pháp luật; qua đó, tạo ra hướng đi mới đẩy nhanh việc xây...

Khách hàng tiêu biểu

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 4, số 92B, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0975437282

Email: wiseelaw@gmail.com

Website: wiseelaw.com


Tư vấn hỗ trợ miễn phí

0975437282
0975437282
https://www.facebook.com/Wiseelaw.CEO