Hỗ trợ 24/7
0975437282

WISEE LAW tham gia tố tụng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

WISEE LAW là cố vấn pháp lý của doanh nghiệp sở hữu bất động sản trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh nhiều dự án liên quan đến du lịch trên khắp cả nước Việt Nam (Nhà đầu tư).

Đại dịch Covid 19 và sự thành công trong vụ tranh chấp lao động.

Năm 2020, cùng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và những quy định của pháp luật Việt Nam cho phép Người sử dụng lao động được quyền cho Người lao động nghỉ việc trong trường hợp bất khả kháng nên, vấn đề việc làm được quan tâm hơn bao giờ...

Khách hàng tiêu biểu

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 25, Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0975437282

Email: wiseelaw@gmail.com

Website: wiseelaw.com


Tư vấn hỗ trợ miễn phí

0975437282
0975437282
https://www.facebook.com/Wiseelaw.CEO