Hỗ trợ 24/7
0975437282

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0975437282
Zalo: 0975437282

Tin tức nổi bật

Những điểm mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Ngày đăng: 26-03-2021 01:27:41

Ngày 18/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14. Như vây, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (public private partnership - sau đây gọi là PPP) đã được luật hóa riêng biệt tách riêng so với Luật Đầu tư. Đây là khung pháp lý nhằm đảm bảo ổn định cho các hợp đồng PPP thường là dự án dài hạn, có quy mô vốn đầu tư lớn, và chứa đựng rất nhiều rủi ro.

PPP là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP. Nhà đầu tư PPP là một pháp nhân độc lập được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc liên danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

_ Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai_

Như vậy ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có nội dung gì đáng chú ý:

Thứ nhất, Thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP

Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP đã thu hẹp chỉ còn 5 lĩnh vực sau:

(1) Giao thông vận tải;

(2) Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;

(3) Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

(4) Y tế; giáo dục - đào tạo;

(5) Hạ tầng công nghệ thông tin.

Thứ hai, Quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư

Nếu như Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn chỉ dẫn chiếu việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng trong đầu tư theo phương thức PPP như sau:

- Đấu thầu rộng rãi

- Đàm phán cạnh tranh

- Chỉ định nhà đầu tư

- Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Link tham khảo: (Phần 10) https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/33025/tong-hop-diem-moi-11-luat-bo-luat-co-hieu-luc-tu-01-01-2021https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/30071/luat-ppp-dung-trien-khai-du-an-moi-ap-dung-loai-hop-dong-bt-tu-2021

Bài viết liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 4, số 92B, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0975437282

Email: wiseelaw@gmail.com

Website: wiseelaw.com


Tư vấn hỗ trợ miễn phí

0975437282
0975437282
https://www.facebook.com/Wiseelaw.CEO